lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Long Trị A tăng năng suất nhờ cánh đồng lớn
Mã bảo vệ : (*)