lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Chương trình đi Hàn Quốc Khảo sát thị & phát triển thương hiệu, phát triển thị trường cho nông sản, thủy sản Việt Nam.
Mã bảo vệ : (*)