lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh tiếp đoàn Tổng hội NN&PTNTVN cùng các Doanh nhân
Mã bảo vệ : (*)