lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Thị xã Tân Châu (An Giang) có hơn 20 cây cầu xuống cấp trầm trọng
Mã bảo vệ : (*)