lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn KRC
Mã bảo vệ : (*)