lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Hai sản phẩm Vedagro và Vedafeed của Công ty CP hữu hạn Vedan Việt Nam Vedan đạt giải thưởng 'Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2019'
Mã bảo vệ : (*)