lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Đoàn công tác của Tổng hội NN&PTNT VN đến thăm và làm việc với Hội NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh
Mã bảo vệ : (*)