Mời đi Mỹ tham quan và học tập kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ!

Mời đi Mỹ tham quan và học tập kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ!

Thứ tư, 05/02/2020, 15:24 GMT+7

Mời đi Mỹ tham quan và học tập kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ!

Mời đi Mỹ tham quan và học tập kinh nghiệm về nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ!

Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Đoàn cán bộ, doanh nghiệp đi Mỹ tham dự “Chương trình đào tạo sản xuất, chứng nhận và phân phối nông phẩm hữu cơ tiêu chuẩn Hoa Kỳ” và tham dự “Hội thảo về cơ hội và thách thức của nông sản, thủy sản Việt Nam tại thị trường Mỹ”.

 

 

Kính gửi: Các Đ/c lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp!

 

Được sự hỗ trợ của Cục nghiên cứu nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, Hiệp hội thương mại Quốc tế vùng Vịnh; Cơ quan phát triển nông nghiệp bền vững Quốc tế MESA và  Diễn đàn Silicon Valley, Vietnam Resource Group... Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Đoàn cán bộ, doanh nghiệp đi Mỹ tham dự “Chương trình đào tạo sản xuất, chứng nhận và phân phối nông phẩm hữu cơ tiêu chuẩn Hoa Kỳ” và tham dự “Hội thảo về cơ hội và thách thức của nông sản, thủy sản Việt Nam tại thị trường Mỹ”.

  • Thời gian: Từ  ngày 24/3/2020 đến ngày 02/4/2020
  • Địa điểm: Tại Mỹ (có Chương trình kèm theo)
  • Cơ quan chủ trì: Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
  • Thành phần tham gia đoàn: Là cán bộ quản lý của một số địa phương và đại diện của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm.
  • Kinh phí tổ chức chuyến đi: Thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Để Chương trình diễn ra đúng kế hoạch, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam kính mong các Ông, Bà sắp xếp thời gian, công việc để hoàn thiện hồ sơ tham gia đoàn (hạn chót nhận hồ sơ vào ngày 15/02/2020).

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ông Lê Văn Ngân – ĐT: 0919052336,

Email: tonghoinongnghiepvietnam@gmail.com

Hoặc:

  1. Mr Thanh Nghị :    0966.319.036
  2. Mr Võ Hồng :         0915.946.226
  3. Ms Phạm Hương: 0914.726.633
  4. Mrs Thanh Thúy:  0947.996.333
  5. Mrs Thùy Dung:    0918.233.628

Trân trọng cảm ơn!


Người viết : Tổng hợp

Các tin khác :