Ban lãnh đạo Tổng hội NN&PTNT Việt Nam nhiệm kỳ II

Ban lãnh đạo Tổng hội NN&PTNT Việt Nam nhiệm kỳ II

 

DANH SÁCH

BAN LÃNH ĐẠO TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM,

NHIỆM KỲ II

I. CHỦ TỊCH TỔNG HỘI:

 Ông Hồ Xuân Hùng - Nguyên Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT

II. CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG HỘI, GỒM: 

1. Ông Vũ Trọng Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Bộ nông nghiệp và PTNT

2. GS.TS Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới - Phó Chủ tịch Hội đồng CDGS ngành Thủy lợi

3. Ông Nguyễn Đức Quang - Tổng Biên tập Tạp chí Nông Thôn Việt

4. Ông Nguyễn Trí Ngọc - Nguyên Cục trưởng Cục Trồng Trọt - Bộ nông nghiệp và PTNT

III. TỔNG THƯ KÝ TỔNG HỘI:

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Nguyên Cục trưởng Cục Trồng Trọt - Bộ nông nghiệp và PTNT

- CÁC BAN GIÚP VIỆC:

1. Ban Kiểm tra (do Đại hội bầu): Ô. Đồng Văn Ngọc (Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Cơ điện Hà Nội), Chủ nhiệm.

2. Văn phòng: Ô. Nguyễn Trí Ngọc kiêm chức Chánh Văn phòng.

3. Ban Tổ chức, Thi đua khen thưởng: Ô. Vũ Trọng Hà, kiêm chức Trưởng ban.

4. Ban Khoa học Công nghệ: Ô. Nguyễn Tuấn Anh kiêm chức Trưởng ban.

5. Ban Hợp tác quốc tế: Bà Hoàng Thị Dung (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban.