Tin tong hoi

Tin tổng hội

Hội thảo Ứng dụng AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp
Sáng ngày 23/3, tại Hà Nội. Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức “Hội thảo ứng dụng công nghệ AI trong ...

Lễ bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tiến bộ về nông nghiệp, nông thôn
Ngày 5/5/2023 tại trụ sở Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội và Ông Nguyễn ...

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT  và Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam trao danh hiệu Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022
Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình bình chọn và truyền thông quảng bá Thương ...

Mời tham dự “Hội thảo ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp
Tại Việt Nam, ứng dụng AI vào nông nghiệp vẫn còn khá mới mẻ nhưng đang rất thu hút được sự quan tâm của Chính phủ cũng như của ...

Diễn đàn “Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân năm 2022”
Sáng 28/12/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Văn phòng Chính phủ. Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp ...

Mời tham dự Diễn đàn “Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân”
Năm 2022 có thể nói là năm của nông nghiệp Việt Nam. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát ...