Văn bản mới
Văn bản pháp quy
Nghị quyết cuộc họp Ban thường vụ Tổng hội lần thứ 8 Nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết cuộc họp Ban thường vụ Tổng hội lần thứ 8 Nhiệm kỳ 2019-2024

24/03/2022;
Ngày 12 tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã họp phiên thứ tám nhiệm kỳ 2019-2024 tại Trung tâm Chuyển giao ...
Nghị quyết 171/NQ-THNNVN Ngày 08/4/2021 của BTV Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

Nghị quyết 171/NQ-THNNVN Ngày 08/4/2021 của BTV Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

14/04/2021;
Ngày 31/03/2021 Ban Thường vụ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã họp phiên thứ sáu nhiệm kỳ 2019-2024 tại trụ sở Tổng hội Nông ...
Nghị quyết  số 115 / NQ-THNNVN ngày 20/10/2020 cuộc họp Ban Thường vụ Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

Nghị quyết số 115 / NQ-THNNVN ngày 20/10/2020 cuộc họp Ban Thường vụ Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

23/10/2020;
Văn phòng Tổng hội xin gửi tới các Ông/Bà Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Nghị quyết cuộc họp Ban Thường vụ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - ...