Nghị quyết 171/NQ-THNNVN Ngày 08/4/2021 của BTV Tổng hội NN&PTNT Việt Nam
Văn bản pháp quy

Nghị quyết 171/NQ-THNNVN Ngày 08/4/2021 của BTV Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

Ngày 31/03/2021 Ban Thường vụ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã họp phiên thứ sáu nhiệm kỳ 2019-2024 tại trụ sở Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Tham dự có 9/15 Thành viên, Ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội, Chủ trì phiên họp.

Ban Thường vụ Tổng hội đã tập trung thảo luận và thống nhất Ban hành Nghị quyết số 171/NQ-THNNVN ngày 08/4/2021 như sau (xem file đính kèm):