Nghị quyết cuộc họp Ban thường vụ Tổng hội lần thứ 8 Nhiệm kỳ 2019-2024
Văn bản pháp quy

Nghị quyết cuộc họp Ban thường vụ Tổng hội lần thứ 8 Nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 12 tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã họp phiên thứ tám nhiệm kỳ 2019-2024 tại Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Ban Thường vụ Tổng hội đã tập trung thảo luận và thống nhất Ban hành  Nghị quyết cuộc họp như sau:

Nghị quyết.