Ban lãnh đạo Tổng hội NN&PTNT Việt Nam nhiệm kỳ II

Ban lãnh đạo Tổng hội NN&PTNT Việt Nam nhiệm kỳ II

 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM, NHIỆM KỲ II

1. Chủ tịch Tổng hội Ông Hồ Xuân Hùng - Nguyên Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT

2. Phó Chủ tịch Tổng hội Ông Vũ Trọng Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Bộ nông nghiệp và PTNT

3. Phó Chủ tịch Tổng hội GS.TS Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới - Phó Chủ tịch Hội đồng CDGS ngành Thủy lợi

4. Phó Chủ tịch Tổng hội Ông Nguyễn Đức Quang

5. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội Ông Nguyễn Trí Ngọc - Nguyên Cục trưởng Cục Trồng Trọt - Bộ nông nghiệp và PTNT