Milestones of group

Milestones of group

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có hơn 50 hội, hiệp hội với hàng ngàn doanh nghiêp hội viên thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Các hội, hiệp hội này đã có những đóng góp quan trọng góp phần phát triển nông nghiệp, đặc biệt là công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, giữa các hội và hiệp hội chưa có sự phối hợp thường xuyên trong hoạt động, chưa có tổ chức đại diện chung, để tạo sự gắn kết, đồng thuận, vì thế chưa tập hợp được sức mạnh về trí tuệ, cũng như lực lượng vật chất tham gia với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý ngành, nhất là những vấn đề vĩ mô.

Sự ra đời một tổ chức, đại diện cho tiếng nói chung của các hội thuộc ngành nông nghiệp là cần thiết, nhằm gắn kết giữa các tổ chức hội trong ngành, làm cầu nối giữa các hội với người dân và với Bộ quản lý ngành, từ đó giúp các hội làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đồng thời cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đây cũng là nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các hội, hiệp hội, các tổ chức khoa học, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các cá nhân có liên quan ở nhiều lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tâm huyết với sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam.

 

Daihoi1
Đại hội Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013-2018)

 

Ngày 01/02/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 101/QĐ-BNV, cho phép thành lập Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chính thức công nhận sự ra đời của một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, diêm nghiệp và phát triển nông thôn và lĩnh vực có liên quan nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết thống nhất hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển đời sống cho nông dân và góp phần phát triển ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn.

Trụ sở chính của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đặt tại 126, phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tổng hội có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/04/2013, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2013 - 2018), bầu ra Ban lãnh đạo Tổng hội với 43 thành viên, trong đó Ban thường vụ Tổng hội có 13 người.

Ngày 15/08/2013, Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Tổng hội theo Quyết định số 937/QĐ – BNV quy định cụ thể về tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, tổ chức của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Để hiện thực hóa các mục tiêu góp phần phát triển ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn và đời sống người nông dân. Ngày 18/12/2013, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thành lập Trung tâm Khoa học Công nghệ và Phát triển (Quyết định 25/QĐ-THNNVN) với chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngày 04/03/2014, Trung tâm Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp thuộc Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được thành lập (Quyết định 25/QĐ-THNNVN) với chức năng: Xây dựng chiến lược, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xúc tiến thương mại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ các thành viên của Tổng hội, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực đầu tư, xúc tiến thương mại nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Nhằm mở rộng phạm vi và hiệu quả hoạt động của Tổng hội, đồng thời góp phần thực hiện công tác tư vấn truyền thông, xây dựng, bảo vệ thương hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ngày 12/06/2014 Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ra mắt Văn phòng đại diện phía Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông Nông Thôn Việt, đặt tại lầu 10, số 12 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM.

Tính đến tháng 10/2014, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã có hơn 200 hội viên là các cá nhân, những nhà khoa học, quản lý, các doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với các đơn vị: Trung tâm Khoa học Công nghệ và Phát triển; Trung tâm Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp; Công ty Cổ phần Truyền thông Nông Thôn Việt, bằng những chương trình cụ thể: kết nối giữa nhà quản lý, người sản xuất và doanh nghiệp, các chiến lược truyền thông xây dựng bảo vệ thương hiệu, quỹ hỗ trợ phát triển vùng biên giới, hải đảo, hỗ trợ nông dân…đang từng bước hiện thực hóa những mục tiêu, tôn chỉ đề ra, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hội nhập với công nghệ cao, phát triển bền vững, nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân và bộ mặt nông thôn Việt Nam.

 

KhaitruongVP2

Chủ tịch Tổng hội Hồ Xuân Hùng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Văn phòng phía Nam

 

Để thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác – đón nhận mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trở thành thành viên Tổng hội, cùng chung tay thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp nói chung và sự nghiệp xây dựng nông thôn mới nói riêng.

THNNVN 

Ban Chấp hành Tổng hội NN&PTNT Việt Nam:

Chủ tịch: Ông Hồ Xuân Hùng, Cố vấn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Các Phó Chủ tịch:

1. Ô. Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.

2. Ô. Vũ Trọng Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3. Ô. Lã Văn Lý, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn.

4. Ô. Nguyễn Trí Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt kiêm Tổng thư ký.

Các ban giúp việc:

1. Ban Kiểm tra (do Đại hội bầu): Ô. Trần Văn Đông (Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Cơ điện Hà Nội), Chủ nhiệm.

2. Văn phòng: Ô. Nguyễn Trí Ngọc kiêm chức Chánh Văn phòng.

3. Ban Tổ chức, Thi đua khen thưởng: Ô. Vũ Trọng Hà, kiêm chức Trưởng ban.

4. Ban Khoa học Công nghệ: Ô. Nguyễn Tuấn Anh kiêm chức Trưởng ban.

5. Ban Hợp tác quốc tế: Bà Hoàng Thị Dung (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban.