Trung tâm ĐT&XTTMNN

Trung tâm ĐT&XTTMNN

Trung tâm Đầu tư Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp trực thuộc Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Được thành lập ngày 04.03.2014 theo quyết định số 30/QĐ-THNNVN, với chức năng nhiệm vụ thu giúp Tổng hội trong việc xây dựng các chiến lược mục tiêu, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xúc tiến thương mại Nông nghiệp và Nông thôn mới. Hỗ trợ các thành viên của Tổng hội, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, sản xuất, các đơn vị khác trong lĩnh vực đầu tư và xúc tiến thương mại Nông nghiệp và Nông thôn mới.

- Trụ sở chính: 126 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 04 - 37824681        Fax: 04 – 37824680

- Website: Tonghoinn.vn          

- Giám đốc: Thạc sĩ Trần Quốc Hùng

1. Mục tiêu, phương hướng hoạt động

- Tổ chức và tham gia các chương trình triển lãm, hội chợ, hội nghị, hội thảo xúc tiến thương mại nông nghiệp, diễn đàn hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong và ngoài nước.

- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, phát triển thị trường, mở và phát triển các phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước. Tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp học hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nghiệp vụ đầu tư, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử;

- Tham gia nghiên cứu và tổ chức thực hiện các chính sách đầu tư và xúc tiến thương mại nông nghiệp và dự báo thị trường hàng hóa nông, lâm, thủy sản, sản phẩm làng nghề;

- Tiến hành đầu tư và hợp tác đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật mới nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới;

- Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, khoa học, công nghệ mới, hiện đại trong sản xuất nông nghiệp từ các đối tác và từ các nước có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, phát triển.