DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM, NHIỆM KỲ II

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM, NHIỆM KỲ II

DANH SÁCH

BAN LÃNH ĐẠO TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM,

NHIỆM KỲ II

I. CHỦ TỊCH TỔNG HỘI:

 Ông Hồ Xuân Hùng - Nguyên Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT

II. CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG HỘI, GỒM: 

1. Ông Vũ Trọng Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Bộ nông nghiệp và PTNT

2. GS.TS Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới - Phó Chủ tịch Hội đồng CDGS ngành Thủy lợi

3. Ông Nguyễn Đức Quang - Tổng Biên tập Tạp chí Nông Thôn Việt

4. Ông Nguyễn Trí Ngọc - Nguyên Cục trưởng Cục Trồng Trọt - Bộ nông nghiệp và PTNT

III. TỔNG THƯ KÝ TỔNG HỘI:

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Nguyên Cục trưởng Cục Trồng Trọt - Bộ nông nghiệp và PTNT

- CÁC BAN GIÚP VIỆC:

1. Ban Kiểm tra (do Đại hội bầu): Ô. Đồng Văn Ngọc (Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Cơ điện Hà Nội), Chủ nhiệm.

2. Văn phòng: Ô. Nguyễn Trí Ngọc kiêm chức Chánh Văn phòng.

3. Ban Tổ chức, Thi đua khen thưởng: Ô. Vũ Trọng Hà, kiêm chức Trưởng ban.

4. Ban Khoa học Công nghệ: Ô. Nguyễn Tuấn Anh kiêm chức Trưởng ban.

5. Ban Hợp tác quốc tế: Bà Hoàng Thị Dung (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban.