Tin tong hoi

Tin tổng hội

Diễn đàn “Doanh nghiệp đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2020” lần thứ 3
Chiều nay, 6/1/2020 Tổng hội nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Doanh nghiệp đồng hành cùng nông ...

Bắc Ninh tổ chức Hội nghị biểu dương các chủ trang trại tiêu biểu tỉnh
Chiều 25/10/2019, Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh – Thành viên của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ...

Hội thảo “nâng cao hiệu quả liên kết trong phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh”
Sáng nay, ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại Bắc Ninh, Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội thảo “Nâng ...

Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày 07 tháng 9 năm 2019 tại Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát ...

Thư mời tham dự Đại hội Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam lần thứ 2
Tới đây, ngày 07 tháng 9 năm 2019 tại Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp ...

Lễ tôn vinh  “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam;  Doanh nhân/ Doanh nghiệp vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn
Hôn nay, 25 tháng 8 năm 2019 tai Hà Nội. Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã tổ chức Lễ  tôn vinh “Thương hiệu Vàng nông ...