nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp CNC

HTX nông nghiệp phải đạt được những tiêu chí nào mới được hưởng chế độ ưu đãi từ Chính sách hỗ trợ của nhà nước?
Theo quy định của Luật HTX và Nghị định 193/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật HTX và Thông tư số 15/2016 ngày 10/6/2016 của ...

Bao giờ triển khai gói 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp sạch?
Các DN đầu tư vào nông nghiệp còn nhiều băn khoăn vì thực tế từ chính sách đến thực tiễn là một quãng đường khá dài. Hi vọng ...

Tiêu chí công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ ...