nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp CNC

Phủ xanh đất dốc bằng cây ăn quả…
Thực hiện chủ trương của tỉnh Sơn La về Đề án phát triển cây ăn quả đến năm 2020, những năm qua, huyện Phù Yên đã tiến hành rà ...

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào ...

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Quyết định 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ được xác ...

HTX nông nghiệp phải đạt được những tiêu chí nào mới được hưởng chế độ ưu đãi từ Chính sách hỗ trợ của nhà nước?
Theo quy định của Luật HTX và Nghị định 193/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật HTX và Thông tư số 15/2016 ngày 10/6/2016 của ...

Bao giờ triển khai gói 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp sạch?
Các DN đầu tư vào nông nghiệp còn nhiều băn khoăn vì thực tế từ chính sách đến thực tiễn là một quãng đường khá dài. Hi vọng ...

Tiêu chí công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ ...