Bổ nhiệm Ông Lê Văn Ngân - Uỷ viên BCH Tổng hội giữ chức Giám đốc Trung tâm XTTM và Phát triển nguồn nhân lực

Bổ nhiệm Ông Lê Văn Ngân - Uỷ viên BCH Tổng hội giữ chức Giám đốc Trung tâm XTTM và Phát triển nguồn nhân lực

Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực là đơn vị trực thuộc Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Ngày 12/12/2020, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức Họp Ban Thường vụ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong kỳ họp này, Ban Thường vụ đã trao Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Văn Ngân - Uỷ viên BCH Tổng hội giữ chức Giám đốc Trung tâm XTTM và Phát triển nguồn nhân lực - Cơ quan trực thuộc Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

QY_BN_GYTT