Khách hàng
Tin tức hội viên
LRSY.jpg

TRANG TRẠI LỢN RỪNG SUỐI YẾN

Đi đò dọc theo con suối Yến thơ mộng, trong làn gió mát lành, hương sen nhẹ nhàng là một địa điểm vô cùng lý tưởng và thú vị, là điểm sáng trong ngành chăn nuôi tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Đó chính là trang trại lợn rừng suối Yến trực thuộc Công ty TNHH chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi lợn rừng suối Yến do anh Nguyễn Văn Sáng làm giám đốc trực tiếp điều hành.
timthumb.php.jpg

Công nhận Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Bình Minh là hội viên tập thể của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Số: 34 /QĐ-THNNVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Của Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông