Hội thảo "Vai trò doanh nghiệp trong đầu tư Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới"

Hội thảo "Vai trò doanh nghiệp trong đầu tư Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới"

Thứ hai, 10/08/2015, 16:16 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 7 (khóa X) ngày 05/8/2008 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 bước đầu đạt được những thành tựu rất quan trọng, thu hút được sự quan tâm và tham gia của toàn xã hội. Thực tế, sau gần 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, bộ mặt của nông thôn đã có nhiều đổi thay. Cả nước hiện có 884 xã và 5 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Dự tính cuối năm 2015 có khoảng 1.800 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (chiếm trên 20% số xã). Bình quân thu nhập khu vực nông thôn đã tăng 1,84 lần so với năm 2010. Cả nước đã huy động được hơn 851.000 tỷ đồng cho xây dựng Nông thôn mới; trong đó, ngân sách nhà nước và các chương trình lồng ghép chiếm 31,3%; doanh nghiệp 5,7%, còn lại là nhân dân đóng góp.  
 
Mục tiêu chính của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2020 phải có 50% số xã đạt tiêu chí NTM.
 

banner-tonghoi

 

Với thực tế sản xuất nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới hiện nay, nếu không nhanh chóng xây dựng những mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn, đưa khoa học công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, tạo nên những sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh, thì không thể nào cải thiện căn bản chất lượng sản phẩm nông nghiệp Việt, nâng cao đời sống nông dân, đổi mới diện mạo nông thôn, góp phần đưa nền nông nghiệp VN phát triển bền vững khi tham gia TPP và AEC… Muốn làm được điều đó, không thể không có vai trò của cộng đồng doanh nghiệp. Bởi ngoài tiềm lực về kinh tế, đầu tư vốn cho những mô hình sản xuất hiệu quả, doanh nghiệp còn làm tốt khâu quản lý trong phân phối, tiếp thị nâng cao giá trị nông sản. 

 
Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, quyết sách để thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, gần đây nhất, Chính phủ đã có Nghị định 210/2013/NĐ-CP “về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”… Nhiều doanh nghiệp bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, đã hỗ trợ các địa phương triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới cả về vật chất cũng như đầu tư trực tiếp về nông thôn. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn thời gian qua vẫn còn rất hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng cũng như nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp. Tỷ trọng doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp năm 2014 chỉ chiếm 1,01% trong tổng số doanh nghiệp trên cả nước, chủ yếu là quy mô nhỏ.
 
Để góp phần xây dựng cơ chế tháo gỡ khó khăn, rào cản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tham gia xây dựng Nông thôn mới, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chủ trì tổ chức hội thảo “VAI TRÒ DOANH NGHIỆP TRONG ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”. Hội thảo nhằm tập hợp ý kiến của các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp và người nông dân, tìm ra những điều kiện, nguyên tắc hợp tác giữa DN với nông dân, để từ đó kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương sớm đưa ra những cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, góp phần xây dựng Nông thôn mới thành công, bền vững. 
 

THÔNG TIN HỘI THẢO:

 Thư mời viết tham luận Hội thảo

 Hồ sơ tài trợ Hội thảo


Người viết : Tổng hội NN-PTNT VN