Tin tuc su kien

Tin tức sự kiện

Quyết định Số 1819/QĐ-TTg về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tốc ...

Thông báo tạm hoãn Diễn đàn đối thoại vơi DN XNK lúa gạo tại Cần Thơ
Kính gửi: Ban lãnh đạo Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh, Thành phốKính gửi: Ban lãnh đạo các Hiệp hội, Doanh nghiệp và cá nhân.

'Ông bộ trưởng tôi cũng bộ trưởng, sao phê bình tôi'
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: “Tôi nói với anh em: Khi kiểm tra mình phải hết sức nghiêm túc mới nói người ta được. ...

Sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu
Vụ đông 2016, nông dân huyện Nam Đàn (Nghệ An) được cung ứng 315kg ngô biến đổi gen NK 66Bt/Gt và NK 4300 Bt/Gt. Đến nay, phần lớn ...

Không tổ chức lại sản xuất, nông dân sẽ phải 'tự bơi' với sản phẩm
Thành công của nhiều doanh nghiệp với mô hình ứng dụng công nghệ cao kết hợp cơ chế hợp tác công-tư cho thấy, đầu tư vào lĩnh ...

Long Trị A tăng năng suất nhờ cánh đồng lớn
Nhờ nguồn vốn từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Long Trị A (huyện Long Mỹ) được đầu tư một số ...