Nghị quyết Ban chấp hành Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Nhiệm kỳ II
Văn bản pháp quy

Nghị quyết Ban chấp hành Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Nhiệm kỳ II

Ngày 07 tháng 9 năm 2019 tại Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dưới đây là Nghị quyết Ban chấp hành Nhiệm kỳ II..