QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỘI VIÊN TẬP THỂ CỦA TỔNG HỘI NN& PTNT VIỆT NAM
Văn bản pháp quy

Quyết định công nhận Hội viên tập thể của Tổng Hội NN&PTNT Việt Nam