Tổng hội NN&PTNT Việt Nam tập huấn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và thị trường nông sản tại Bắc Kạn

Tổng hội NN&PTNT Việt Nam tập huấn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và thị trường nông sản tại Bắc Kạn

Thứ sáu, 19/11/2021, 09:17 GMT+7

Tổng hội NN&PTNT Việt Nam tập huấn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và thị trường nông sản tại Bắc Kạn

Tổng hội NN&PTNT Việt Nam tập huấn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và thị trường nông sản tại Bắc Kạn

Căn cứ  Hợp đồng số 110.72.21/HĐKN ngày 20/9/2021 giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Ngày 18/11/2021,  Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức thành công lớp “Tập huấn liên kết sản xuất theo chuỗi và thị trường nông sản” tại UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tham gia lớp tập huấn có nhiều cán bộ khuyến nông, Cán bộ kỹ thuật nông nghiệp; Khuyến nông viên; Chủ trang trại, tổ viên hợp tác, thành viên HTX trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung tập huấn, bao gồm:

+ Bài 1: Tổ chức sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao - Nông nghiệp công nghệ 4.0 trong các HTX Nông nghiệp

+ Bài 2: Liên kết trong sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm cho các sản phẩm nông nghiệp.

+ Bài 3: Quản trị Marketing trong HTX Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

+ Bài 4: Một số nội dung cơ bản của kinh tế tuần hoàn.

3

Quang cảnh buổi Tập huấn tại Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

 

21

Quang cảnh buổi Tập huấn tại Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Kết thúc ngày tập huấn, các học viên  đánh giá cao chất lượng lớp học, mọi chỉ tiêu đều vượt yêu cầu đề ra; đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nội dung bài giảng, nhiệt tình, cởi mở với học viên; phương pháp giảng dạy linh hoạt, có sự kết hợp hài hòa giữa học lý thuyết với thực hành, tham quan, giữa thuyết trình với thảo luận nhóm, tạo điều kiện tốt cho học viên tiếp thu, vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất. Nội dung bài giảng phong phú, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của học viên. Tài liệu, bút vở, mẫu vật thực hành,... trang thiết bị lớp học đảm bảo đầy đủ; công tác tổ chức chu đáo, tạo điều kiện tốt cho học viên nghỉ ngơi, học tập. Các học viên đều có nguyện vọng tiếp tục được tham gia các khóa tập huấn với nhiều nội dung mới nhằm nâng cao hiểu biết về  Quản trị Marketing, Tổ chức sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao - Nông nghiệp công nghệ 4.0 trong các HTX Nông nghiệp....

22

Quang cảnh buổi Tập huấn tại Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn


Người viết : Tổng hợp