Thông báo tạm hoãn Diễn đàn đối thoại vơi DN XNK lúa gạo tại Cần Thơ

Thông báo tạm hoãn Diễn đàn đối thoại vơi DN XNK lúa gạo tại Cần Thơ

Thứ sáu, 03/03/2017, 15:33 GMT+7

Thông báo tạm hoãn Diễn đàn đối thoại vơi DN XNK lúa gạo tại Cần Thơ

Thông báo tạm hoãn Diễn đàn đối thoại vơi DN XNK lúa gạo tại Cần Thơ

Kính gửi: Ban lãnh đạo Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh, Thành phố

Kính gửi: Ban lãnh đạo các Hiệp hội, Doanh nghiệp và cá nhân.

 

Được sự ủng hộ của các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu lúa gạo trong nước. Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam triển khai chương trình Diễn đàn “Đối thoại với doanh nghiệp xuất nhập khẩu lúa gạo năm 2017” và theo dự kiến sẽ tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 7/3/2017. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan mà Chương trình không thể diễn ra như kế hoạch đã định. Ban tổ chức rất mong UBND và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, các Hiệp hội, Doanh nghiệp và cá nhân thông cảm cho Ban Tổ chức.

Sau khi có lịch chính thức Tổng hội sẽ thông báo lại để UBND và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, các Hiệp hội, Doanh nghiệp và cá nhân biết để sắp xếp cán bộ tham gia chương trình tọa đàm.

(tải công văn tại ĐÂY)

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VPTH, BTC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký

                  (Đã ký)                                 

 

Nguyễn Trí Ngọc

 


Người viết : Lê Ngân