Văn bản mới
Văn bản pháp quy
Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường Vụ, Ban Kiểm tra, Ban Thường trực  Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ II

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường Vụ, Ban Kiểm tra, Ban Thường trực Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ II

29/04/2020;
Ngày 07 tháng 9 năm 2019 tại Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã ...
Nghị quyết Ban chấp hành  Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Nhiệm kỳ II

Nghị quyết Ban chấp hành Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Nhiệm kỳ II

29/04/2020;
Ngày 07 tháng 9 năm 2019 tại Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã ...
Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ II Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ II Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

29/04/2020;
Ngày 07 tháng 9 năm 2019 tại Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã ...
Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới

Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới

25/03/2020;
Trong khi chờ báo cáo, đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới. Trong công văn ...
Vì sao Bộ Công thương đề xuất cho xuất khẩu gạo trở lại?

Vì sao Bộ Công thương đề xuất cho xuất khẩu gạo trở lại?

25/03/2020;
Có thể có độ vênh về số liệu thực tế giữa sản lượng gạo còn tồn trong dân và số liệu mà Bộ Công thương nắm được nên bộ đã đề xuất Thủ ...
Quyết định Số 1819/QĐ-TTg về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

Quyết định Số 1819/QĐ-TTg về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

02/12/2017;
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tốc độ tăng GDP nông ...