Van ban phap quy
Văn bản pháp quy
Đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân

15/12/2014;
Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về việc đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân.
Quyết định phê quyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Quyết định phê quyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

13/12/2014;
Quyết định 800/QĐ-TTg phê quyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020