Hop tac quoc te

Hợp tác quốc tế

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ quan trắc và giám sát tự động trong quản lí khai thác công trình thủy lợi”
Sáng 5/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; ...

Tổng hội NN-PTNT Việt Nam hợp tác với Tập đoàn Phát triển Nông thôn Hàn Quốc
Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hợp tác với Tập đoàn Phát triển Nông thôn Hàn Quốc