Hop tac quoc te

Hợp tác quốc tế

Chương trình đi Hàn Quốc Khảo sát thị & phát triển thương hiệu, phát triển thị trường cho nông sản, thủy sản Việt Nam.
Thực hiện thỏa thuận đã ký kết giữa Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Hiệp hội nông nghiệp Đông Á – ...

Tiếp tục triển khai Chương trình Thăm quan Mỹ và học tập kinh nghiệm thực hành sản xuất nông nghiệp CNC, lần thư 2
Nối tiếp thành công của Chương trình Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp kết hợp thăm quan diễn ra từ ngày 05/04 ...

Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam  làm việc với đoàn Hiệp hội Đông Á Hàn Quốc
Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam  làm việc với đoàn đại biểu của Hiệp hội Đông Á Hàn Quốc do Ông Weon ...

Chương trình thăm quan và học tập kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào nông nghệp tại Mỹ
Mời tham dự “Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp và giao lưu đào tạo thực hành nông nghiệp hữu cơ” tại ...

Ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được bầu là phó chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông Á – Asean tai Seoul Hàn Quốc
Hội nghị thành lập Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông Á – Asean tai Seoul Hàn Quốc, Ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông ...

Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hội đàm với Đoàn ngoại giao của chính phủ Nhật Bản
Ngày 24/8/2016 tại Trụ sở Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã diễn ra cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Tổng hội ...