Tin tong hoi

Tin tổng hội

Sacha Inchi - loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao
Ngày 21/8/2015, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Sacha Inchi Việt Nam tổ chức Hội thảo ...

Hội thảo “Đánh giá tiềm năng phát triển cây Sacha Inchi (Sachi) tại Việt Nam”
Hội thảo “Đánh giá tiềm năng phát triển cây Sacha Inchi (Sachi) tại Việt Nam” vào ngày 21/08/2015 tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tác động của hội nhập kinh tế tới ngành chăn nuôi
            Năm 2015 được nhận định là thời điểm bắt đầu hội nhập sâu của nền kinh ...

Hội thảo “Phát triển chăn nuôi bền vững, hội nhập AEC và TPP”
Xét về lợi thế so sánh, gia nhập TPP sẽ là “cú hích” cho xuất khẩu Việt Nam.

Tài liệu, hình ảnh về hội thảo chăn nuôi bền vững
Quý vị có thể tải tài liệu, thông tin, hình ảnh về hội thảo "Phát triển chăn nuôi bền vững, chủ động hội nhập cộng đồng ASEAN ...

Kiến nghị 8 nhóm vấn đề từ Hội thảo “Phát triển chăn nuôi bền vững, chủ động hội nhập Cộng đồng ASEAN (AEC) và TPP”
Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chủ trì hội thảo, đã tổng hợp, đúc kết về ...