Tin tong hoi

Tin tổng hội

Hoàng Anh Gia Lai tham gia Tổng hội NN-PTNT Việt Nam
Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam đã ra quyết định công nhận Tập đoàn HAGL là hội viên tập thể ...

Kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
Hội thảo đã nhận được 15 báo cáo tham luận và hơn 30 kiến nghị của các đại biểu tham dự. Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và ...

Vai trò của doanh nghiệp trong đầu tư nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Ngày 25/8, tại TPHCM, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong đầu tư ...

Hội thảo "Vai trò doanh nghiệp trong đầu tư Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới"
Mục tiêu chính của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 là nâng cao đời sống vật chất và tinh ...

Sacha Inchi - loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao
Ngày 21/8/2015, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Sacha Inchi Việt Nam tổ chức Hội thảo ...

Hội thảo “Đánh giá tiềm năng phát triển cây Sacha Inchi (Sachi) tại Việt Nam”
Hội thảo “Đánh giá tiềm năng phát triển cây Sacha Inchi (Sachi) tại Việt Nam” vào ngày 21/08/2015 tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.