Tin tong hoi

Tin tổng hội

Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Tổng kết nhiệm vụ năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017
Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu ...

Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam tôn vinh “Sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu; Doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2016”
Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới,  Nông nghiệp, nông ...

Hội thảo “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Nông thôn mới”
Sáng 16/9/2016 tại Hội trường Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học về Đề tài “Nghiên cứu hoàn ...

Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Ngày 08/9/2016, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ...

Tổng hội ký kết chương trình phối hợp với Công đoàn nông nghiệp và PTNT Việt Nam
Chiều qua, 31 tháng 8 năm 2016 tại Trụ sở Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, số 10/20 Nguyễn Công Hoan, Ba ...

Tọa đàm về vai trò của DN trong xây dựng Nông thôn mới
Được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và các Bộ, Ban, ngành… Ngày 27 tháng 8 năm 2016 Tổng hội Nông nghiệp ...