Tin tong hoi

Tin tổng hội

Hội thảo: Sửa đổi, bổ sung nghị định 210 về Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
Chiều 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội thảo “Lấy ý kiến dự thảo Nghị định chính ...

Chương trình “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam” lần thứ 4 năm 2018
Được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số: 3828/BNN-TCCB ngày 15/5/2015; Phòng Thương mại và Công ...

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ​Đề tài
Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiến để xây dựng nông thôn mới" ...

Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Tổng kết nhiệm vụ năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017
Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu ...

Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam tôn vinh “Sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu; Doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2016”
Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới,  Nông nghiệp, nông ...

Hội thảo “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Nông thôn mới”
Sáng 16/9/2016 tại Hội trường Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học về Đề tài “Nghiên cứu hoàn ...