Chuẩn bị Đại hội Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ III (2024 - 2029)

Chuẩn bị Đại hội Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ III (2024 - 2029)

Thứ ba, 04/06/2024, 14:05 GMT+7

Tiểu ban Nhân sự họp để chuẩn bị Đại hội Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ III (2024 - 2029)

Sáng ngày 04/6/2024, Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị Đại hội Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ III (2024 - 2029) đã họp để thông qua Dự thảo Đánh giá hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ II, và dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực nhiệm kỳ III và Dự thảo tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tổng hội nhiệm kỳ III để chuẩn bị cho Đại hội Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ III.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Chủ trì cuộc họp là Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội, Trưởng Tiểu ban Nhân sự chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự cuộc họp có Ông Đồng Văn Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Kết luận cuộc họp Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất trình Ban Thường vụ Tổng hội về số lượng và cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Thường trực Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ III.


Người viết : admin