Tin tong hoi

Tin tổng hội

Chuẩn bị Đại hội Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ III (2024 - 2029)
Tiểu ban Nhân sự họp để chuẩn bị Đại hội Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ III (2024 - 2029)

Diễn đàn doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông và phát triển bền vững năm 2024
Chiều nay (09/4/2024) tại Hà Nội, Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp đồng hành cùng ...

Tổng hội NN&PTNT Việt Nam kết nạp thêm hội viên mới
Chiều ngày 18/3/2024 tại Hà Nội, Tổng hội NN&PTNT Việt Nam trao quyết định công nhận hội viên tập thể cho Công ty Cổ phần ...

Tổng hội NN&PTNT Việt Nam kết nạp thêm 2 hội viên tập thể
Sáng ngày 12/3, tại Hà Nội, Tổng hội NN&PTNT Việt Nam trao quyết định công nhận hội viên tập thể cho Công ty Cổ phần HTC ...

Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng hội
Sáng nay 09/01/2024 tại Văn phòng Tổng hội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức lễ trao quyết định ...