Hoi nghi hoi thao

Hội nghị hội thảo

Mời dự Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng nhà nông
Trong hơn 30 năm qua, nhất là từ năm 2010 đến nay, có thể khẳng định các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta ...

Hội thảo “ứng dụng công nghệ sinh học – giải pháp cho phát triển nông nghiệp bền vững”
Chiều nay, tại Hà Nội Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã phối hợp với Viện di truyền nông nghiệp tổ chức ...

Vinh danh 150 Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2017
Sáng nay 29/7, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ...

Họp báo công bố danh sách Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2017
Sáng nay 27/7/2017 Tại Hội trường Viện cơ điện Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn ...

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ​Đề tài
Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiến để xây dựng nông thôn mới" ...

Hội thảo “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Nông thôn mới”
Sáng 16/9/2016 tại Hội trường Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã diễn ra Hội thảo khoa học về Đề tài “Nghiên cứu hoàn ...