Thay đổi thời gian, địa điểm Tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành phân bón và bảo vệ thực vật trong chuỗi giá trị nông sản theo hướng phát triển bền vững”.

Thay đổi thời gian, địa điểm Tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành phân bón và bảo vệ thực vật trong chuỗi giá trị nông sản theo hướng phát triển bền vững”.

Thứ bảy, 16/09/2023, 11:12 GMT+7

Thay đổi thời gian, địa điểm Tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành phân bón và bảo vệ thực vật trong chuỗi giá trị nông sản theo hướng phát triển bền vững”.

Thay đổi thời gian, địa điểm Tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành phân bón và bảo vệ thực vật trong chuỗi giá trị nông sản theo hướng phát triển bền vững”.

Kính gửi: Qúy Cơ quan, Doanh nghiệp

Ngày 18/8/2023 Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (viết tắt Tổng hội) ban hành văn bản số 389/CV-THNNVN về việc mời các Hội viên, Doanh nghiệp tham dự Hội thảo “Phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành phân bón và bảo vệ thực vật trong chuỗi giá trị nông sản theo hướng phát triển bền vững”. Theo đó, thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo dự kiến như sau:

Thời gian: Ngày 22 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Dinh Độc Lập, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Trong quá trình triển khai, đa số các doanh nghiệp đều phản hồi là bận cho công tác vụ thu đông, không thể sắp xếp thời gian để tham gia trong dịp này. Sau khi bàn bạc với một số cơ quan phối hợp, thay mặt Ban tổ chức, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thống nhất điều chỉnh lại thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo trên như sau:

Thời gian: Ngày 16 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Hotel ibis Saigon South, 73 Hoàng Văn Thái, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng hội trân trọng kính mời quý doanh nghiệp sắp xếp thời gian, công việc để tham gia Hội thảo này. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm xin gửi Bản đăng ký tham dự và bài tham luận về Ban tổ chức trước ngày 20/10/2023.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Đinh Thị Duyên, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Số 60 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0979.319.265, email: vptonghoinnvn@gmail.com hoặc đăng ký tham dự theo đường link: https://bom.so/qjq2Fw

Trân trọng!

357

Công văn Thay đổi thời gian, địa điểm Tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành phân bón và bảo vệ thực vật trong chuỗi giá trị nông sản theo hướng phát triển bền vững”.


Người viết : admin