Tổng hội NN&PTNT Việt Nam và những sự kiện nổi bật trong Qúy IV

Tổng hội NN&PTNT Việt Nam và những sự kiện nổi bật trong Qúy IV

Thứ ba, 12/09/2023, 08:15 GMT+7

Tổng hội NN&PTNT Việt Nam và những sự kiện nổi bật trong Qúy IV

Tổng hội NN&PTNT Việt Nam và những sự kiện nổi bật trong Qúy IV

Ngày 8/9 tại Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp). Ban Thường vụ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam họp thường kỳ báo cáo kết quả công tác quý III, nhiệm vụ quý IV.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2023.

1. Thường xuyên cập nhật các nhiệm vụ chính trị của Chính phủ, Bộ, Ban ngành để tham gia xây dựng và phản biện xã hội vào các cơ chế chính sách có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn nhằm không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Tổng hội là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong các công việc nói trên. Cụ thể tham gia xây dựng và phản biện dự thảo: Luật HTX (sửa đổi, bổ sung); Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tổ chức tốt lớp tập huấn khuyến nông vào tháng 9/2023.

 

hYp_btv

Họp Ban Thường vụ Tổng hội theo định kỳ

 2. Tiếp tục phát triển hội viên mới cả về số lượng và chất lượng theo đúng Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và Quy chế làm việc của Tổng hội nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

3. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nông nghiệp nói chung và các doanh nghiệp là hội viên của Tổng hội nói riêng trong tiếp cận các gói hỗ trợ của Nhà nước và vốn vay ưu đãi để các doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng và phát triển.

4. Tổ chức và khai thác tối đa mối quan hệ phối hợp, hợp tác, liên kết giữa các Ban tham mưu với các đơn vị trực thuộc Tổng hội và giữa Tổng hội với các hiệp hội trong ngành và các cơ quan có liên quan tạo sự gắn kết và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống xã hội trong các hoạt động chung nhằm góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.  

5. Tiếp tục phối hợp với Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ để mở rộng hơn nữa mối quan hệ của Tổng hội với các tổ chức, cá nhân quốc tế như: Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc … và Hiệp hội Nông nghiệp Đông Á - Asean trong xây dựng và triển khai các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn mới và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để các hoạt động của Tổng hội ngày càng thiết thực, có hiệu quả và tăng thêm nguồn tài chính cho Tổng hội. Quan tâm duy trì tốt hơn quan hệ hợp tác với KRC, đề xuất nguồn vốn ODA của Hàn Quốc cho 2 dự án: Cầu nông thôn ở Long An và Dự án nông nghiệp thông minh ở Hà Nội; Thúc đẩy nhanh dự án Chợ đầu mối tại Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội với Công ty Pan Asia Hàn Quốc; Tổ chức đoàn thăm quan, trao đổi kinh nghiệm ở Hàn Quốc vào quý IV năm 2023.

6. Chủ trì phối hợp với một số cơ quan, Hiệp hội ngành hàng tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành phân bón và bảo vệ thực vật trong chuỗi giá trị nông sản theo hướng phát triển bền vững" và tham gia các Hội thảo, Diễn đàn, tọa đàm nhằm tập hợp, kết nối các hội viên của Tổng hội tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, nông thôn mới văn minh giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế số và kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

7. Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng hội kết hợp Tổ chức Lễ tôn vinh Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam lần thứ 9 vào nửa cuối tháng 10/2023

8. Tổ chức Đoàn đại biểu Tổng hội và các doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn vào tiếp kiến, báo cáo thành tích, kết quả hoạt động với đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi được sự đồng ý của đồng chí Chủ tịch nước.

9. Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Tổng hội khóa III nhiệm kỳ 2024 - 2029 và tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tri ân người có công với đất nước thông qua chương trình cầu nông thôn, chương trình nghĩa tình biên giới và các hoạt động từ thiện nhân đạo khác do Tạp chí NTV tổ chức và chủ trì.


Người viết : admin