Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ​Đề tài

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ​Đề tài

Thứ hai, 20/03/2017, 10:19 GMT+7

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ​Đề tài

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở ​Đề tài

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiến để xây dựng nông thôn mới" thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015"

Sáng nay, 20/3/2017 tại Hội trường Viện Cơ điện nông nghiệp. Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiến để xây dựng nông thôn mới" thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015". Đây là đề tài do Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chủ trì và Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội là Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở của đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Nông thôn mới” do GS.TSKH Lê Du phòng làm Chủ tịch Hội đồng. Trên cơ sở kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng và sẽ hoàn thiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Nông thôn mới” để nộp cho Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đúng thời hạn. Kết quả của đề tài sẽ đóng góp nhiều cơ sở về lý luận và thực tiễn cho công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới

Một số hình ảnh của cuộc họp.

unnamed

unnamed_1_1

 


Người viết : Lê Ngân