Ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được bầu là phó chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông Á – Asean tai Seoul Hàn Quốc

Ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được bầu là phó chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông Á – Asean tai Seoul Hàn Quốc

Thứ tư, 30/11/2016, 09:17 GMT+7

Ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được bầu là phó chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông Á – Asean tai Seoul Hàn Quốc

Ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được bầu là phó chủ tịch Hiệp hội Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông Á – Asean tai Seoul Hàn Quốc

Hội nghị thành lập Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông Á – Asean tai Seoul Hàn Quốc, Ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được bầu là phó chủ tịch Hiệp hội.

Sau gần hai năm chuẩn bị hết sức tích cực của Tập đoàn phát triển nông thôn Hàn Quốc cùng với các Hiệp hội của các nước trong ban tổ chức vận động thành lập Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông Á – Asean (gồm 4 nước Hàn Quốc, Việt Nam,Trung Quốc và Mông Cổ). Hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2016 tại Seoul Hàn Quốc Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông A – Asean bao gồm 23 quốc gia đã chính thức ra đời. Hiệp hội đã họp phiên toàn thể vào chiều ngày 29 tháng 12 năm 2016 để bầu ban lãnh đạo. Ban lãnh đạo Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông Á – Asean gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch. Chủ tịch hiệp hội là ông Lee Sang Mu –  Nguyên Chủ tịch Tập đoàn  phát triển nông thôn Hàn Quốc; Ông Hồ Xuân Hùng – Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được bầu là phó chủ tịch Hiệp hội. Còn lại đến từ Trung Quốc và Mông Cổ. Hiệp hội cũng đã tuyên bố quy chế làm việc của Hiệp hội.

 

001_2

Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị thành lập Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông Á – Asean


Người viết : Lê Ngân

Các tin khác :