Tổng hội nông nghiệp Việt Nam ký biên bản ghi nhớ về phát triển khoai tây với Hiệp hội khoai tây Cộng hoà Pháp

Tổng hội nông nghiệp Việt Nam ký biên bản ghi nhớ về phát triển khoai tây với Hiệp hội khoai tây Cộng hoà Pháp

Thứ năm, 29/06/2017, 08:42 GMT+7

Tổng hội nông nghiệp Việt Nam ký biên bản ghi nhớ về phát triển khoai tây với Hiệp hội khoai tây Cộng hoà Pháp

Tổng hội nông nghiệp Việt Nam ký biên bản ghi nhớ về phát triển khoai tây với Hiệp hội khoai tây Cộng hoà Pháp

Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 29/6/2017, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thăm và làm việc với  Hiệp hội Khoa Tây Cộng hòa Pháp đồng tham dự Hội thảo Quốc tế về Khoai tây tại thành phố ARANX Cộng hòa Pháp.

Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 29/6/2017 Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Ông Nguyễn Trí Ngọc – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký làm trưởng đoàn đã cùng 3 Lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ của các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên và 4 đại diện Doanh nghiệp sang thăm và làm việc với Hiệp hội Khoa Tây Cộng hòa Pháp đồng tham dự Hội thảo Quốc tế về Khoai tây tại thành phố ARANX Cộng hòa Pháp.

Trong các ngày làm việc tại đây Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã ký kết được Biên bản ghi nhớ về phát triển giống khoai tây chất lượng cao với Hiệp hội Khoai tây Cộng hòa Pháp. Sở Khoa học Công nghệ các tỉnh cũng đã ký được các Hợp đồng chuyển giao tiến bộ khoa học về phát triển khoai tây và thử nghiệm một số giống khoai tây chất lượng cao của Cộng hòa Pháp và Hà Lan tại Việt Nam trong 3 năm 2017, 2018, 2019.

Các Doanh nghiệp cùng đi cũng đã ký kết được các Hợp đồng Thương mại mua bán giống khoai tây chất lượng cao phục vụ cho phát triển khoai tây tại Việt Nam .

1111111111111

Hình ảnh Đoàn thăm quan nông nghiệp tại Cộng hòa Pháp


Người viết : Lê Ngân