Ban Thường vụ Tổng hội NN&PTNT Việt Nam họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ban Thường vụ Tổng hội NN&PTNT Việt Nam họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thứ tư, 29/07/2020, 09:42 GMT+7

Ban Thường vụ Tổng hội NN&PTNT Việt Nam họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ban Thường vụ Tổng hội NN&PTNT Việt Nam họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng  28/7/2020 Ban Thường vụ Tổng hội NN&PTNT Việt Nam họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2020.

Ngày 28/7/2020 Ban Thường vụ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã họp phiên thứ 4 nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Trại Bò T&T159 - Công ty Cổ phần T&T 159, xóm Mị, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng hội và xét kết nạp hội viên vào Tổng hội.

Sau khi nghe Ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký thay mặt Thường trực Tổng hội trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020. Các Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội và các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và thống nhất:

 

HYP_THYYNG_VY

Quang cảnh buổi họp Ban Thường vụ - Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

 

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH THẢO LUẬN VÀ THÔNG NHẤT TRONG CUỘC HỌP.

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

          Sáu tháng đầu năm 2020, Tổng hội hoạt động trong điều kiện không thuận lợi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song Thường trực, Ban Thường vụ, Văn phòng Tổng hội, các Ban, đơn vị trực thuộc, các hội viên Tổng hội đã có nhiều cố gắng hoàn thành cơ bản các mặt và một số lĩnh vực công tác trọng tâm nổi bật là:

1. Hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ và một số cơ quan giúp việc Tổng hội có nhiều chuyển biến mới về tác phong, phong cách làm việc theo hướng chủ động, minh bạch, dân chủ, thiết thực, hiệu quả nên sự đoàn kết, thống nhất nội bộ ngày càng chặt chẽ hơn.

- Hoạt động của Tổng hội tiếp tục được duy trì, kể cả trong thời kỳ cao điểm của dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực Tổng hội đã họp 2 phiên vào ngày 31/12/2019 và ngày 10/2/2020, Ban Thường vụ khóa II đã họp phiên thứ 2, thứ 3 vào ngày 14/01/2020 và ngày 08/5/2020 ngày càng có sự đổi mới và nâng cao chất lượng theo hướng thiết thực, dân chủ, công khai, minh bạch, kết hợp với nguyên tắc tập trung, dân chủ. Thường trực Tổng hội và Ban Thường vụ Tổng hội đã chỉ đạo Văn phòng Tổng hội thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tổng hội và của Văn phòng Tổng hội cho phù hợp với Điều lệ Tổng hội mới (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

- Trong thời gian cao điểm của dịch Covid-19, Văn phòng Tổng hội đã đề xuất với Thường trực hoãn các cuộc họp Thường trực và Ban Thường vụ trong tháng 3 và tháng 4, nhưng mọi công tác của Tổng hội được trao đổi liên hệ qua email, zalo và các phương tiện thông tin khác.  

2. Hoàn thành cơ bản việc sắp xếp kiện toàn, thành lập mới về tổ chức và nhân sự các cơ quan giúp việc Tổng hội theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-BNV ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ nội vụ và thực tiễn của Tổng hội, theo đó nhiệm kỳ này Tổng hội có 6 cơ quan giúp việc gồm: Văn phòng và 5 Ban (tăng 2 Ban và giảm 1 Ban là Ban tổ chức thi đua - khen thưởng) như sau:

- Văn phòng Tổng hội (bao gồm thêm lĩnh vực Tổ chức, thi đua - khen thưởng)

- Ban Khoa học Công nghệ

- Ban Hợp tác Quốc tế

- Ban Xúc tiến Thương mại và Kết nối doanh nghiệp (mới được thành lập)

- Ban Phát triển nông nghiệp số (mới được thành lập)

- Ban Kiểm tra (được bầu tại Đại hội Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào ngày 7/9/2019).

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn hoạt động của Văn phòng Tổng hội, Tổng hội đã phân công, phân cấp phạm vi quản lý, hoạt động của Văn phòng Tổng hội tại Hà Nội và Văn phòng đại diện phía Nam.

Tổng hội đã kiện toàn, thành lập mới về tổ chức và nhân sự, các đơn vị trực thuộc theo đó nhiệm kỳ này Tổng hội có 3 đơn vị trực thuộc gồm: Tạp chí Nông thôn Việt (được thành lập từ nhiệm kỳ trước, tiếp tục duy trì và phát triển); Trung tâm Đầu tư và Xúc tiến thương mại nông nghiệp (cũng được thành lập từ nhiệm kỳ trước nay muốn đổi tên thành Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực); Thành lập trung tâm mới là: Trung tâm chuyển giao tiến bộ về nông nghiệp, nông thôn và giám định chất lượng nông sản, vật tư nông nghiệp. Giải thể 01 Trung tâm là Trung tâm Khoa học Công nghệ và PTNT. Ban Thường vụ đã kiện toàn và bổ sung Lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Công tác thông tin và kết nối thông tin của Tổng hội bước đầu được đổi mới. Bằng việc thành lập nhóm zalo gồm các Ông/Bà trong Ban Thường vụ Tổng hội và sử dụng email, messenger để trao đổi thông tin liên lạc giữa Văn phòng Tổng hội với Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Bằng hình thức kết nối thông tin mới này, Tổng hội đã tăng cường được mối liên kết giữa Tổng hội với các cá nhân, tổ chức trong Tổng hội được nhanh chóng, thuận tiện, kịp thời, tiết kiệm được thời gian và chi phí.

4. Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020 và năm 2021 gồm 3 đề tài, trong đó có 1 đề tài cấp nhà nước là: “Nghiên cứu đề xuất nội dung, lộ trình và cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế số trong Nông nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm”. Kết quả đến nay Tổng hội đã được Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT giao nghiên cứu 01 đề tài có nội dung là “Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy cơ sở vật chất văn hóa của các xã Nông thôn mới hoạt động có hiệu quả thiết thực góp phần phát triển xã NTM bền vững trong giai đoạn 2020-2030”. Tổng hội được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giao nhiệm vụ tổ chức 01 lớp tập huấn cho 40 học viên về “Tập huấn tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi và thị trường nông sản” tại Thanh Hóa.

          5. Thường trực Tổng hội đã 2 lần xin ý kiến Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng hội tham gia ý kiến để hoàn chỉnh 2 bản Dự thảo (sửa đổi, bổ sung) gồm Quy chế làm việc của Tổng hội và Quy chế làm việc của Văn phòng Tổng hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 (lần thứ 2) làm căn cứ pháp lý để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổng hội nói chung và của Văn phòng nói riêng. Kết quả đã có 9 ý kiến tham gia gửi bằng email về Văn phòng Tổng hội, các ý kiến đều nhất trí với nội dung nêu trong dự thảo lần 2. Ban Thường vụ Tổng hội đã nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tạp chí Nông thôn Việt.

6. Trong 6 tháng đầu năm 2020 Tổng hội đã tuyên truyền kết nạp được 19 hội viên vào Tổng hội, trong đó có 15 hội viên tổ chức và 4 hội viên cá nhân. Nâng tổng số hội viên của Tổng hội đến 30/6/2020 là: 241 hội viên.

7. Tuyên truyền hội viên và các thành viên của Tổng hội thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020; chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/3/2020; chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể như sau: Ủng hộ kinh phí và hiện vật cho vào Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid - 19 được gần 500 triệu đồng. Tạp chí NTM tiếp tục triển khai chương trình cầu nông thôn ở 2 tỉnh Long An và An Giang, xây dựng một số công trình đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và tại ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng.

- Nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giải quyết khó khăn do phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nên ngay sau thời điểm dịch bệnh này được khống chế và đẩy lùi Tổng hội đã thống nhất trình Thủ tướng và các bộ, ngành có liên quan (công văn số 67-CV/THNNVN ngày 29/4/2020) với 5 kiến nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra gồm: giảm, tạm hoãn nộp thuế, phí; Về tín dụng và lãi suất cần tháo gỡ các nút thắt và giảm lãi suất thêm 2-3%/năm; Bảo hiểm xã hội và tiền lương đề nghị không điều chỉnh tiền lương tối thiểu, tạm dùng các khoản đóng góp vào quỹ công đoàn và bảo hiểm; Kiên quyết thực hiện cải cách hành chính và Môi trường Đầu tư kinh doanh bằng các giải pháp giảm các thủ tục hành chính theo hướng chuẩn hóa và minh bạch.  

 

8. Hoạt động của các Ban và đơn vị trực thuộc có nhiều chuyển biến tốt: Lãnh đạo các Ban và Trung tâm có sự chủ động, nhiệt tình, trách nhiệm hơn. Các Ban và Trung tâm có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong thực hiện các nhiệm vụ của Tổng hội.

II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

1. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các nhiệm vụ chính trị của Chính phủ, Bộ, ban ngành để tham gia xây dựng và phản biện xã hội vào các dự thảo báo cáo, chính sách có liên quan đến hoạt động để nâng cao vị trí, vai trò của Tổng hội là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong lĩnh vực có liên quan tới nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

2. Tiếp tục mở rộng mối quan hệ của Tổng hội với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước trong lĩnh vực xây dựng và thành lập các dự án có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng hội như dự án của Asean về bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ tỉnh Hải Dương về công nghệ sau thu hoạch của Hàn Quốc góp phần nâng cao vị trí, vai trò và có thêm nguồn thu tài chính cho Tổng hội.

3. Về công tác tổ chức:

- Tạo điều kiện thuận lợi để các Trung tâm mới được thành lập sớm và đi vào hoạt động, trong đó có Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực và Trung tâm chuyển giao tiến bộ về nông nghiệp, nông thôn và giám định chất lượng nông sản, vật tư nông nghiệp. Ban Thường vụ sớm thông qua dự thảo quy chế hoạt động, chương trình hành động và nhân sự liên quan đến 2 Trung tâm đã trình.

- Các Ủy viên BTV tiếp tục tham gia ý kiến vào Quy chế làm việc của Tổng hội và Quy chế làm việc của Văn phòng Tổng hội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thời gian hoàn thành vào cuối tuần sau (9/8/2020) và gửi về Văn phòng bằng văn bản hoặc Email để Văn phòng tổng hợp và trình Chủ tịch Tổng hội ký quyết định ban hành.

- Tổ chức thành công lễ tôn vinh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam lần thứ 6 vào ngày 16/8/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tuyên truyền phát triển hội viên mới, tuy nhiên việc kết nạp hội viên phải theo đúng trình tự và thủ tục quy định.

4. Tăng cường kết nối giữa Tổng hội và các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng hội (thành viên, chưa là thành viên của Tổng hội) hợp tác, phát triển trên các lĩnh vực thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, chuyển giao công nghệ cao, nông nghiệp số, giữa Tổng hội với các thành viên, hội viên của Tổng hội.

5. Tạp chí Nông thôn Việt: Tiếp tục cải tiến nội dung, tìm thêm các phương án phát hành (trên xe bus, máy bay…) để tăng lượng bạn đọc, tăng sức lan tỏa của Tạp chí. Thiết kế lại giao diện của Tạp chí Online, sẽ hoàn thành trước năm 2021. Triển khai bản tiếng Anh (cả tạp chí hoặc chọn một vài bài hay, đặc sắc).

6. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn lâm khoa học - xã hội Việt Nam. Triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả đề tài nghiên cứu khoa học đã được Lãnh đạo Bộ giao. Tổ chức có chất lượng, hiệu quả lớp “Tập huấn tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi và thị trường nông sản” cho 40 học viên tại tỉnh Thanh Hóa.

7. Tiếp tục tuyên truyền vận động các hội viên Tổng hội thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị số 19/TTg-CT ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong  tình hình mới gắn với đẩy mạnh khôi phục sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng hội 6 tháng cuối năm 2020.

IV. Ban Thường vụ Tổng hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

1. Về dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

9/9 Ủy viên Ban Thường vụ (đạt tỷ lệ 100%) nhất trí về cơ bản với dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm do Văn phòng Tổng hội dự thảo. Sau cuộc họp, Thường trực Tổng hội giao Văn phòng có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến phát biểu để bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo này.

2. Về kết nạp Hội viên

Các Ủy viên Ban Thường vụ thống nhất, từ nay trở đi, khi các tổ chức, cá nhân có đơn xin gia nhập Tổng hội thì Văn phòng có trách nhiệm kiểm tra thẩm định về trụ sở làm việc chính của tổ chức, theo giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp. Nội dung này được bổ sung vào thủ tục kết nạp hội viên.


Người viết : Tổng hợp