HỌP BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI

HỌP BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI

Thứ tư, 16/12/2020, 16:19 GMT+7

HỌP BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI

HỌP BAN THƯỜNG VỤ TỔNG HỘI

Ngày 12/12/2020 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Dương - xóm Tân Lập, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức Họp Ban Thường vụ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019 - 2024

Theo đó, Kết quả thực hiện Nghị quyết của BTV lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau: 

1. Văn phòng đã bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành Biên bản, Nghị quyết: cuộc họp BTV lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2. Thường trực Tổng hội đã họp phiên thứ 4: Ngày 13/11/2020 để tổ chức, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Tổng hội theo Nghị quyết cuộc họp BTV lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Hoàn chỉnh ban hành các Quy chế nội bộ theo thẩm quyền gồm:

3.1 Ban Chấp hành Tổng hội đã ban hành 02 Quy chế:

- Quy chế làm việc của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

- Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024;

3.2 Ban Thường vụ Tổng hội đã ban hành 01 Quy chế:

Quy chế làm việc của Văn phòng Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024;

3.3 Văn phòng Tổng hội đã dự thảo xong 01 Quy chế: Quy chế thi đua - khen thưởng của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. Văn phòng đã gửi qua Email xin ý kiến BTV Tổng hội vào Dự thảo Quy chế này.

4. Tiếp tục tập trung kiện toàn công tác tổ chức và nhân sự một số đơn vị trực thuộc Tổng hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sau cuộc họp Ban Thường vụ ngày 6/10/2020 Tổng hội đã kiện toàn về tổ chức và nhân sự, một số đơn vị trực thuộc như sau:

4.1 Về tổ chức

- Quyết định đổi tên “Trung tâm Đầu tư và Xúc tiến thương mại Nông nghiệp” thành “Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực”.

4.2 Về công tác nhân sự:

Tổng hội đã ban hành các Quyết định sau:

- Quyết định thôi chức Giám đốc Trung tâm Đầu tư và Xúc tiến Thương mại nông nghiệp với Ông Trần Quốc Hùng.

- Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Văn Ngân - Giám đốc Trung tâm Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp.

- Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Văn Dân - hội viên cá nhân của Tổng hội giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm chuyển giao tiến bộ về nông nghiệp, nông thôn và giám định chất lượng nông sản, vật tư nông nghiệp .

- Quyết định bổ nhiệm Ông Đinh Vũ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành giữ chức Phó Trưởng ban Ban Khoa học công nghệ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Quyết định số 139/QĐ-THNNVN ngày 30/11/2020)

- Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Văn Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển nguồn nhân lực (Quyết định số 140/QĐ-THNNVN ngày 30/11/2020)

5. Về tuyên truyền, phát triển hội viên

Thực hiện Nghị quyết cuộc họp Ban Thường vụ lần thứ V, Chủ tịch Tổng hội đã ký các quyết định công nhận hội viên như sau:

- Công nhận Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông là hội viên tập thể của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

- Công nhận Ông Phạm Văn Dân - Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông là hội viên cá nhân của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đến thời điểm này, Tổng hội đã có 116 hội viên tổ chức và 127 hội viên cá nhân.

6. Tổ chức thành công lớp “Tập huấn tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi và thị trường nông sản” tại tỉnh Thanh Hóa cho 40 học viên.

7. Tham gia Đề tài nghiên cứu khoa học: Trưởng ban Ban Khoa học Công nghệ và Tổng Thư ký đã hoàn thành việc ký hợp đồng với Viện nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy cơ sở vật chất văn hóa của các xã Nông thôn mới hoạt động có hiệu quả thiết thực góp phần phát triển xã NTM bền vững trong giai đoạn 2020-2030”. Đề tài có dự toán chi là 2 tỷ đồng, thời hạn hoàn thành trong 01 năm, từ tháng 11/2020 đến tháng 11/2021.

8. Tham gia Hội thảo, tham gia xây dựng phản biện ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Tổng hội: Chủ tịch và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đã tham dự các hội thảo, hội nghị được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành mời, tham gia xây dựng các đề án chiến lược như: Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ; Đề án chiến lược phát triển kỹ năng nghề nông nghiệp Việt Nam; tham gia Hội nghị góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Trung ương Hội Nông dân tổ chức.

9. Công tác xã hội: Tổng hội đã phối hợp với Tạp chí Nông thôn Việt vận động, tuyên truyền các Ông/Bà Ủy viên Ban Thường vụ, hội viên, bạn đọc, đối tác, khách hàng, cán bộ Tạp chí… góp tiền, hàng hóa để cứu trợ, chia sẻ khó khăn với bà con miền Trung bị lũ lụt do Tạp chí Nông thôn Việt phát động, đến nay đã nhận được gần 1,5 tỷ đồng từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Tạp chí Nông thôn Việt đã phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Bình, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị tổ chức chuỗi hoạt động cứu trợ bà con bị ảnh hưởng do bão, lũ gây ra.

10.  Về công tác thi đua - khen thưởng

Ban Thường vụ Tổng hội đã thống nhất  khen thưởng các tổ chức, cá nhân sau:

- Tặng thưởng bằng khen của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho Tạp chí Nông thôn Việt đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra (Quyết định số: 141/QĐ-THNNVN ngày 30/11/2020).

- Tặng thưởng bằng khen của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM năm 2019 - 2020 (Quyết định số 142/QĐ-THNNVN ngày 30/11/2020)

 

HTV

Toàn cảnh buổi họp Ban thường vụ lần 6 nhiệm kỳ 2019-2021


Người viết : Tổng hợp