Sắp tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam, năm 2022”

Sắp tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam, năm 2022”

Thứ ba, 05/07/2022, 15:49 GMT+7

“Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam, năm 2022”

“Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam, năm 2022”

Tới đây, ngày 16 tháng 7 năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam, năm 2022”

Chương trình bình chọn và truyền thông, quảng bá “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam” là Chương trình được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức thường niên trên quy mô toàn quốc.

Tám năm qua, được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Ban, Bộ, Ngành trung ương và sự hưởng ứng của nhiều địa phương, doanh nghiệp trên cả nước … chương trình đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thương trường; hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp đưa sản phẩm của đơn vị mình đến tay người tiêu dùng và trở thành những sản phẩm tiêu thụ tốt trên thị trường với giá trị gia tăng cao, mang lại nguồn thu  lớn cho doanh nghiệp và người nông dân.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tháng 12/2021 và Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 tổ chức tháng 2/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và nông dân phải chú trọng xây dựng thương hiệu cho nông sản và các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam,…. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2022 Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam  tiếp tục triển khai Chương trình bình chọn và truyền thông quảng bá Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022 (lần thứ 8).

Trải qua gần 4 tháng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương...  Ban tổ chức đã tiến hành khảo sát bình chọn 512 sản phẩm nông nghiệp của tất cả các vùng miền trên cả nước, trong đó có 326 sản phẩm được địa phương lựa chọn giới thiệu và 186 sản phẩm do các chủ thể tự đăng ký tham dự trực tiếp với Ban tổ chức. Điều đó tiếp tục khẳng định, 8 năm qua chương trình đã có sự lan tỏa rất tốt đến các địa phương, các doanh nghiệp và người nông dân trên mọi miền tổ quốc. Căn cứ hồ sơ tham dự của các địa phương, doanh nghiệp và đối chiếu với quy chế bình chọn của Chương trình, Hội đồng Bình chọn Trung ương đã chọn được 126 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu nhất để trao danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2022. Trong số các chủ thể có sản phẩm đạt danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm nay có một số chủ thể có sản phẩm đạt “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam” nhiều năm liên tiếp đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen và Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vinh danh  Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2022.

Trong 8 năm qua, Ban tổ chức Chương trình Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam đã tiếp cận khảo sát trên 4000 sản phẩm, qua đó lựa chọn được hơn 800 sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam để hỗ trợ và quảng bá, nâng cáo giá trị thương hiệu. Từ những thương hiệu/ sản phẩm ít người biết đến thì thông qua chương trình, đến nay nhiều thương hiệu/ sản phẩm đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận và trở thành những sản phẩm bán chạy trên thị trường với giá trị gia tăng cao, mang lại nguồn thu nhập lớn cho doanh nghiệp và người nông dân, nâng cao uy tín cho các doanh nhân, doanh nghiệp trên thị trường Quốc tế, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định chính trị và phát triển nền kinh tế-xã hội,... 

Lễ công bố và vinh danh “Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam, năm 2022” sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội. Ngoài việc quảng bá và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, chương trình còn là dịp để khuyến khích, cổ vũ và động viên các địa phương, doanh nghiệp đã và đang tích cực hỗ trợ cho người nông dân trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cũng như tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả với giá trị lớn trong bối cảnh dịch Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tap. Chương trình cũng là hoạt động hưởng ứng và hiện thực hóa Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số  150/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

GM_THVNNVN

GIẤY MỜI THAM DỰ LỄ TÔN VINH

THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2022


Người viết : admin