Tổng hội NN-PTNT VN ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Nông nghiệp Đông Á của Hàn Quốc

Tổng hội NN-PTNT VN ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Nông nghiệp Đông Á của Hàn Quốc

Thứ sáu, 04/12/2015, 16:22 GMT+7

4444

Các đại biểu tham dự Diễn đàn và Hội nghị Nông nghiệp Đông Á được tổ chức tại Hàn Quốc

Theo lời mời của Hiệp hội Nông nghiệp Đông Á của Hàn Quốc, ngày 30/11/2015, Đoàn công tác của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tham dự Diễn đàn và Hội nghị Nông nghiệp Đông Á được tổ chức tại Hàn Quốc.

Tổng hội NN-PTNT VN ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Nông nghiệp Đông Á của Hàn Quốc

Tổng hội NN-PTNT VN ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Nông nghiệp Đông Á của Hàn Quốc

Tại đây, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Nông nghiệp Đông Á của Hàn Quốc để làm cơ sở cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là thành viên của Tổng hội và Hiệp hội của hai nước có điều kiện trao đổi và hợp tác vì lợi ích của người dân và của doanh nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

33333

Đại diện các nước Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ và Hàn Quốc ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn

Cũng tại Diễn đàn này, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cùng với các đại diện của các tổ chức nông nghiệp, các đơn vị nghiên cứu của các nước Trung Quốc, Mông Cổ và Hàn Quốc đã thảo luận và cùng nhau ký kết một bản hợp tác phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn.


Người viết : THNN