Tổng hội NN&PTNT VN thúc đẩy liên kết cùng Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp VN

Tổng hội NN&PTNT VN thúc đẩy liên kết cùng Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp VN

Thứ ba, 22/03/2016, 11:18 GMT+7

 

IMG_4493_1

Ông Hồ Xuân Hùng (Phải) – Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT VN và ông Lê Duy Minh – Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam trong buổi lễ ký kết

Hợp tác giữa Tổng hội NN&PTNT và Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp VN nhằm tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đồng thời phát huy vai trò và thế mạnh của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam trong việc hợp tác để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Ban Chấp hành TW 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cùng với Nghị quyết Liên tịch, các thỏa thuận hợp tác cũng được ký kết, theo đó, hai bên tăng cường giao lưu trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đồng thời phối hợp triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới; cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Tổng hội NN&PTNT và Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp VN sẽ cùng hỗ trợ nhau trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, giới thiệu biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM…


Người viết : THNN