Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam họp Ban thường vụ phiên thứ 16 nhiệm kỳ 2013 - 2018

Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam họp Ban thường vụ phiên thứ 16 nhiệm kỳ 2013 - 2018

Thứ ba, 26/03/2019, 09:52 GMT+7

Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam họp Ban thường vụ phiên thứ 16 nhiệm kỳ 2013 - 2018

Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam họp Ban thường vụ phiên thứ 16 nhiệm kỳ 2013 - 2018

Ngày 15 tháng 3 năm 2019, Ban Thường vụ Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã họp phiên thứ 16 tại Văn phòng Tổng hội, số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại cuộc họp, sau khi Ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Tổng hội thay mặt Thường trực Tổng hội trình bày những công việc phải chuẩn bị theo quy định và công bố Quyết định số 162/THNNVN ngày 6/3/2019 của Tổng hội về việc thành lập Ban trù bị để tổ chức Đại hội Tổng hội lần II và xin ý kiến Ban Thường vụ về việc kết nạp 6 đơn vị vào Tổng hội và thông qua Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy chế xét tặng danh hiệu Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam. Ban Thường vụ Tổng hội đã thảo luận dân chủ về những nội dung như sau:

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Bàn về công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội Tổng hội lần thứ II

1. Ban Thường vụ nhất trí cao với Quyết định thành lập Ban Trù bị Đại hội Tổng hội lần thứ II.

2. Thống nhất họp Ban Chấp hành Tổng hội vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2019 để thông qua 7 nội dung theo Quy định trong Nghị định số 45/2010-NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 03/2013/TT-BNN ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ về Quyết định thi hành Nghị định số 45/2010 NĐ-CP và Nghị định số 33/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010-NĐ-CP. Trong đó có thêm báo cáo thu, chi tài chính của Tổng hội.

3. Cuối tháng 8, đầu tháng 9 hoặc cuối tháng 9 đầu tháng 10/2019, Tổng hội xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Đại hội được tổ chức theo kế hoạch.

 

BTV

 

QUANG CẢNH BUỔI HỌP BAN THƯỜNG VỤ PHIÊN THỨ 16 NHIỆM KỲ 2013 - 2018

II. Về kết nạp hội viên

Ban Thường vụ Tổng hội nhất trí kết nạp 6 doanh nghiệp dưới đây vào Tổng hội và giao Ông Nguyễn Đức Quang hướng dẫn Công ty THADI làm các thủ tục theo quy định:

1. Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

Địa chỉ: Số 113 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

3. Công ty Minh Hưng Group

Địa chỉ: 527-529 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

4. Công ty TNHH MTV Anh Minh Anh

Địa chỉ: Lầu 3, số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

5. Công ty Bamboo Capital

Địa chỉ: 89 Cách mạng tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1,Tp. Hồ Chí Minh

6. Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Hiệp, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam.

III. Về nội dung dự thảo Quyết định phê duyệt Quy chế xét tặng danh hiệu Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam.

- Ban Thường vụ nhất trí phải ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế xét tặng danh hiệu Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam để việc xét duyệt được bài bản, chặt chẽ, rành mạch, có sự kiểm tra, giám sát.

- Các Ông (Bà) và các đại biểu dự họp tham gia ý kiến trực tiếp vào bản dự thảo và gửi về Văn phòng Tổng hội để bổ sung, hoàn chỉnh vào dự thảo Quyết định.

Ban Thường vụ Tổng hội giao Tổng thư ký và Văn phòng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh báo cáo và Nghị quyết cuộc họp gửi tới các Ủy viên BTV, BCH và các đơn vị trực thuộc Tổng hội và làm văn bản xin ý kiến của các Ủy viên BTV vắng mặt và Ủy viên BCH về việc kết nạp 6 doanh nghiệp nói trên vào Tổng hội.


Người viết : Tổng hợp