Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam họp Ban Chấp hành chuẩn bị Đại hội Nhiệm kỳ II

Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam họp Ban Chấp hành chuẩn bị Đại hội Nhiệm kỳ II

Thứ ba, 28/05/2019, 13:56 GMT+7

Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam họp Ban Chấp hành chuẩn bị Đại hội Nhiệm kỳ II

Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam họp Ban Chấp hành chuẩn bị Đại hội Nhiệm kỳ II

Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Nhiệm kỳ II, sáng 25.5.2019 tại Hà Nội, Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã tổ chức họp Ban chấp hành Nhiệm kỳ I. Tham dự cuộc họp có 45 người trong đó có 33 Ủy viên Ban chấp hành Nhiệm kỳ I và 12 Hội viên là đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia

 

Cuộc họp do Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội chủ trì. Đồng chủ trì có Ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký và  Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Thường trực. Ông Nguyễn Văn Đĩnh được bầu làm Thư ký cuộc họp.

Mở đầu cuộc họp, Ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam trong Nhiệm kỳ I, bao gồm kết quả hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thường vụ và Văn phòng Tổng hội. Báo cáo cũng nêu ra phương hướng hoạt động của Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam trong thời gian tới mà trọng tâm là công tác chuẩn bị cho Đại hội Nhiệm kỳ II của Tổng hội.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Nhiệm kỳ II của Tổng hội, đại đa số các đại biểu đã nhất trí phương án nhân sự do Ban Thường vụ Nhiệm kỳ I chuẩn bị, về số lượng, cơ cấu, danh sách ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ II.

Cuộc họp Ban Chấp hành đã nhận được sự đồng tình cao của các đại biểu về kết quả hoạt động của Tổng hội trong Nhiệm kỳ I, phương hướng Nhiệm kỳ II trong đó chú trọng công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ II của Tổng hội.

Kết luận cuộc họp, Thay mặt Ban chấp hành Tổng hội, Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Ông, Bà Uỷ viên Ban chấp hành Tổng hội trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục phát huy kết quả đạt được đồng thời khác phục những vấn đề còn tồn tại để các hoạt động của Tổng hội hiệu quả hơn trong thời gian tới. Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Nhiệm kỳ II, Chủ tịch Tổng hội cũng chỉ đạo Ban thường vụ Tổng  hội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xin phép tổ chức Đại hội theo đúng quy định

Một số hình ảnh về cuộc họp:

aaa

1A

 


Người viết : Tổng hợp