Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam tôn vinh “Sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu; Doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2016”

Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam tôn vinh “Sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu; Doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2016”

Thứ hai, 19/12/2016, 09:28 GMT+7

Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam tôn vinh “Sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu; Doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2016”

Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam tôn vinh “Sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu; Doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2016”

Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới,  Nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và phát triển khá toàn diện, góp phần quan trọng trong xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, vươn lên trở thành “Cường quốc” về xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, phát triển ổn định trong quá trình hội nhập quốc tế. Những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế tài chính song nền nông nghiệp Việt Nam vẫn phát huy tốt vai trò của mình và trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định chính trị và phát triển nền kinh tế-xã hội của đất nước.

 

Được sự ủng hộ của Văn phòng chính phủ, Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam và các Bộ, Ban ngành khác. Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Chương trình bình chọn và tôn vinh SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CHO VỤ MÙA BỘI THU; tôn vinh DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN ĐỒNG HÀNH CÙNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, NĂM 2016

Chương trình được triển khai từ ngày 15 tháng 7 năm 2016 trên phạm vi toàn quốc, Trải qua hơn 5 tháng bình chọn sôi nổi trên 63 tỉnh, thành phố. Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp, các cơ quan truyền thông… đã chọn ra được 39 sản phẩm phục vụ nông nghiệp có chất lượng tốt, và 40 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới để Tôn vinh trong chương trình.

Đây là những tập thể, cá nhân đã và đang có những hướng đi đúng đắn, những đầu tư cụ thể trong việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp của mình, thương hiệu của họ sẽ đại diện cho các sản phẩm cùng loại để tham gia thị trường một cách vững vàng hơn. Ban tổ chức tin tưởng  chương trình này sẽ góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp nói chung và đặc biệt là các sản phẩm của nông nghiệp Việt Nam trên thị trường Quốc tế. Và đây cũng là hoạt động hưởng ứng và hiện thực hóa Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" cũng như Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Chương trình còn là dịp để khuyến khích, cổ vũ và động viên các doanh nhân, doanh nghiệp đã và đang tích cực hỗ trợ cho người nông dân trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cũng như tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả với giá trị lớn.

Chiều cùng ngày, Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam  đã đưa Đoàn Doanh nhân, doanh nghiệp và các nông dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vào gặp mặt Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Văn phòng Chính phủ. Tại  đây, phó Thủ tướng đã chúc mừng các tổ chức, cá nhân đạt giải trong chương trình đồng thời Phó thủ tướng cũng ghi nhận những đóng góp lớn lao của các doanh nhân, nông dân xuất sắc đã hăng hái thi đua lao động sản xuất giỏi, tích cực đóng góp tài lực, vật lực cho phong trào xây dựng nông thôn mới tai nơi làm việc và cư trú.

Nhân dịp này, Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã tặng mỗi đại biểu tham dự chương trình một bộ ấm chén có in logo của Chính phủ và dòng chữ “Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tặng”.

Một số hình ảnh tại Văn phòng chính phủ

1._ChY_tYch_Bao_cao

Chủ tịch Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Hồ Xuân Hùng báo cáo Phó thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ về kết quả hoạt động của Tổng hội.

2._Pho_thY_tYYng_chuc_mYng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận thành quả của Tổng hội nông nghiệp Việt Nam đồng thời chúc mừng các doanh nhân, nông dân lao động sản xuất giỏi được Tổng hội vinh danh.

3._Pho_thY_tYYng_tYng_qua

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cho các doanh nhân, nông dân lao động sản xuất giỏi được Tổng hội nông nghiệp Việt Nam vinh danh.

4._ChYp_Ynh_cung_Yoan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Tổng hội nông nghiệp Việt Nam và các doanh nhân, nông dân lao động sản xuất giỏi.

 


Người viết : Lê Ngân